Powered by Markable.in

vzor - vzdani se odvolani vůči usneseni

knedleAug 01, 2014

Okresnímu soudu v Prostějově k sp.zn. 0 Nc 1234/2012-89 (Spisovou značku opsat přesně z Usnesení o schválení kolizních opatrovníků)

Tímto se vzdávám práva odvolání proti usnesení ze dne dd.mm.rrrr, č.j.0 Nc 1234/2012-89

Jiří Svoboda

V Olomouci dd.mm.rrrr