Powered by Markable.in

vzor - navrh na schvaleni pravniho ukonu za nezletile

knedleAug 01, 2014

Okresní soud v Olomouci Opatrovnické oddělení Adresa 771 00 Olomouc

Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé - schválení kupní smlouvy

Jakožto zákonný zástupce JMÉNO NEZLETILÉHO/NEZLETILÝCH žádám Opatrovnický soud v Olomouci o souhlas ve věci prodeje osobního automobilu, který ... (důvod nabytí osobního automobilu) .

Jedná se o osobní vozidlo TYP A ZNACKA VOZIDLA SPZ: XXX 1234

Přílohy: Kupní smlouva na osobní vůz TYP A ZNACKA VOZIDLA ...další přílohy, např. usnesení o dědictví

S pozdravem

Jan Novák

tel: 789 123 456 e-mail: jan.novak@jannovak.com

adresa Ulice Město PSČ