Powered by Markable.in

vzor - souhlas s ustanovenim koliznim opatrovnikem

knedleFeb 03, 2014

Já, Jiří Svoboda, narozen 31.12.1960, trvalé bydliště Kosmonautů 123, Olomouc, souhlasím s ustanovením do funkce kolizního opatrovníka nezletilému Petrovi Novákovi, narozenému 1.1.2010, trvalé bydliště Kosmonautů 125, Olomouc pro uzavření kupní smlouvy a následné schválení právního úkonu za nezletilého.

........................................
Jiří Svoboda

V Olomouci ........................